Muphoran’a Altuzan eklenmesi etkinliğe katkı sağlamıyor

Altuzan (etken maddesi bevasizumab) nükseden beyin tümörlerinde tek başına veya diğer ilaçlarla birleştirilerek uygulanıyor. Muphoran (etken maddesi fotemustin) ise beyin tümörü ve çeşitli kanser türlerinin tedavisinde tek başına kullanılan bir ilaç. Her iki ilacın da tümöre etki mekanizması farklı olduğundan birleştirilmiş bir tedavinin etkinlikte bir sinerji oluşturma ihtimali olabileceği yönünde bazı görüşler öne sürülmüştü.

İtalya’da Prof. Ricardo Soffietti ve arkadaşları tarafından yapılan bir klinik araştırma Altuzan ve Muphoran’ın birlikte kullanılmasının etkinliğe katkıda bulunmadığı tespit edildi. İtalyan Nöroonkoloji Derneği’nin gerçekleştiridiği Faz 2 deneyine ait sonuçlar alanında saygın bilimsel yayınlardan olan Journal of Nöroonkology adlı derginin Şubat 2014 sayısında yayınlandı.

Yayınlanan makalede ilaçların yan etkileri yüzünden çalışmaya katılan 54 hastadan 12’si çalışmayı bırakmak zorunda kaldığı da belirtildi. Hastalarda görülen en önemli yan etki kemik iliği toksitesi ve buna bağlı sorunlar.

KAYNAK:
Bevacizumab and fotemustine for recurrent glioblastoma: a phase II study of AINO (Italian Association of Neuro-Oncology), Soffietti R et al.,
J Neurooncol. 2014 Feb;116(3):533-41. doi: 10.1007/s11060-013-1317-x. Epub 2013 Dec 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *