Yeni Tedaviler: VAL-083 Temodal’e dirençli tümörlerde etkin

Etken maddesi dianhidrogalaktikol olan VAL-083 adlı yeni bir ilacın Temodal’e direnç gösteren tümörlerde etkinlik gösterdiği bildirildi.

Konuya ait çalışma önceki gün yapılan Amerikan Kanser Araştırmalar Birliği’nin düzenlediği AACR2015 adlı bilimsel kongrede tıp ve biliminsanlarına sunuldu.

Gerçekleştirdikleri klinik öncesi laboratuar çalışmalarını sunan Dr. Brown VAL-083’ün Temodal’e direnç gösteren GBM hücrelerine karşı etkin olduğunu belirtti.

İlacın etkisi Temodal ve diğer kemoterapilere direncin temeli olan MGMT gen mutasyonu durumundan bağımsız. Bunun yanısıra ilacın radyoterapi ile birlikte kullanılması halinde tümör hücrelerini radyoterapiye daha duyarlı hale getirdiği tespit edildi.

Dr.Brown ve ekibi tarafından deneklerde yapılan çalışmalarda ilaç Temodal’e dirençli olan GBM türleri de dahil nükssüz sağ kalım süresini %50 kadar uzattığı görüldü.

İlacı geliştiren DelMar firmasının yöneticisi Jeffrey Bachmann “VAL-083 standard tedaviye cevap vermeyen veya standard tedavinin başarısız olma ihtimali yüksek GBM hastalarının tedavisinde oldukça umut verici bir potansiyeli olduğunu gösterdi. Bu aşamada elde ettiğimiz veriler nükseden GBM hastalığının potansiyel bir tedavisi olmak üzere devam eden Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarını desteklemekte” şeklinde konuştu.

Bachmann “Ayrıca VAL-083, MGMT geni aktif olan yeni teşhis GBM hastalarında da mevcut standart tedaviye bir alternatif olabilecek nitelikte. Bu tür tümörler Temodal’e direnç göstermekte ve tedaviye zayıf cevap vermekte” dedi.

İlacın 1 ve 2. faz denemeleri halen Amerika’da devam etmekte ve bu çalışmalara hasta kabul edilmekte. Klinik çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiyi kaynaklar bölümünde bulabilirsiniz.

KAYNAKLAR

  • Dianhydrogalactitol inhibits the growth of glioma stem and non-stem cultures, including temozolomide-resistant cell lines, in vitro and in vivo, Fouse D., Steino A. et al., AACR2015
  • Safety Study of VAL-083 in Patients With Recurrent Malignant Glioma, https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01478178

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *