Yeni beyin tümörü aşısı SL-701’in ilk deney sonuçları açıklandı

Stemline Therapeutics adlı firma SL-701 adlı yeni beyin tümörü aşısının ilk sonuçlarını Amerikan Klinik Onkoloji Derneğinin toplantısında açıkladı.

Bu aşı Pittsburg Üniversitesi tarafından geliştirilmiş daha sonra Stemline Therapeutics tarafından lisans hakkı satın alınmıştı.

Normal tedaviler tümörü oluşturan kitleyi yok etmeyi hedeflerken bu aşı kanser kök hücreleri adı verilen tümör oluşturucu hücreleri hedefliyor.  Böylelikle kitle yokedilirken aynı zamanda nüks ihtimalide ortadan kalkıyor.

Aşı üzerinde Pittsburg Üniversitesi nöroşirürji bölümünden Prof. Dr. Hideho Okada ve arkadaşları tarafından yürütülen klinik deneylerin ilk sonuçları 6 Haziran’da Amerikan Klinik Onkoloji Derneğinin kongresinde duyuruldu. Prof. Okada ve arkadaşları 22 nüks eden beyin tümörü hastası üzerinde yaptıkları deneylerde aşının güvenliğini ve etkinliğini araştırdılar.

Bulgularına göre aşı hastalar tarafından gayet iyi tolere ediliyor,  yani güvenli.  Deneyin yapıldığı 22 hastadan 18 tanesinde tümör küçülmesi ve durumlarında  sabitlenme görüldü.  Bu hastalardan 2  tanesinde tedaviye tam cevap alındı ve tümör boyutu %50 küçüldü.

Bu güven verici sonuçlardan sonra firma aşının mevcut tedavilere göre fayda ve zararının karşılaştırılmasını hedefleyen 2. ve 3. faz klinik deneylere başlanılmasına karar verdi.

Kaynak:

Phase I/II vaccine study targeting novel HLA-A2-restricted CTL epitopes in combination with poly-ICLC in patients with recurrent malignant glioma, H. Okada, P. Kalinski, A. H. Mintz, J. A. Engh, L. H. Butterfield, R. H. Hamilton, D. M. Potter, A. M. Salazar, F. S. Liebermanm J Clin Oncol 29: 2011 (suppl; abstr 2506).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *