Beyin Lenfomasıbeyin-lenfomasi

Beyin lenfoması beyinden başlayan kandaki akyuvarların bir hastalığıdır. Hastalık bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde görülmektedir. HIV virüsü enfeksiyonu ve organ nakilleri (özellikle kalp) bağışıklık sistemini zayıflatan başlıca etkenlerdir. Lenfoma hastalarının pek çoğu bu sayılan gruplardandır. Hastalık 45-70 yaş arası, özellikle 55 yaş civarı sıklıkla görülmektedir. Bilimsel çalışmalar beyinde oluşan lenfomaların Epstein-Barr Virüsü (EBV) ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir.

Belirtiler

Hastalığın başlıca belirtileri şunlardır:

 • Konuşmada değişim
 • Görmede değişim
 • Kafa karışması
 • Ateş
 • Halüsinasyon
 • Baş ağrısı
 • Yürürken bir tarafa yatma
 • Uyuşma, soğuk, sıcak ve ağrı hisleri
 • Kilo kaybı
 • Ellerde uyuşma

Teşhis

Tam teşhis için aşağıdaki incelemeler yapılmaktadır

 • MR Görüntüleme
 • Beyin biyopsisi
 • Omurilik sıvısı alınması

Tedavi

Hastalarda öncelikle kortikosteroidler ile şişme azaltılır. Daha sonra ilaçlı tedavi ile tümörün yok edilmesi hedeflenir. Şayet tümör ilaçlı tedavide istenen derecede küçültülemez ise ışın tedavisi uygulanarak tümör öldürülür. Çocuklarda ve ergenlerde yüksek dozlu kemoterapi ve bunun arkasından kök hücre nakli uygulanır. AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlar ile bağışıklık sistemini güçlendirme de hastalarda denenebilen yöntemlerdendir. Lenfoma hastaları tedavi edilmedikleri takdirde teşhisi müteakip 2 ay gibi bir sürede hastalar için hayati tehlike oluşturur. İlaçlı tedavi gören hastalarda 4 yıl veya daha uzun sağkalım elde edilmektedir. Kök hücre nakli tedavinin başarısını artırmaktadır. KAYNAKLAR National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non-Hodgkin’s Lymphomas. Version 1.2013. Available at http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nhl.pdf. Accessed 01/04/2013. National Cancer Institute. PDQ Primary CNS Lymphoma Treatment. Bethesda, MD: National Cancer Institute. Date last modified 07/09/2012. Available at http://cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/primary-CNS-lymphoma/HealthProfessional. Accessed 01/04/2013..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *