Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Beyin tümörünün en ayırıcı belirtileri şunlardır:

 • Epilepsi nöbetleri
 • Sebepsiz bayılma (tansiyon, ateş vb hariç)
 • Sebepsiz kusma (mide bozukluğu, zehirlenme vb hariç)
 • Kol ve bacaklarda uyuşma (dolaşım bozuklukları hariç)
 • Konuşma ve anlatım bozukluğu gelişmesi
 • Çift görme gelişmesi
 • Kimsenin duymadığı kokular almaya başlamak
 • Yutkunma güçlüğü (enfeksiyon harici)
 • Gözlerde kontrolsüz hareket gelişmesi
 • Kişilik değişmesi: Sebepsiz gülme, sebepsiz sinir krizleri, agesifleşme vb
 • Hormonal anormallikler: Göğüsten süt gelmesi, adet düzensizliği, cinsel isteğin kaybolması
 • Ellerin ve ayakların normalden fazla büyümesi
 • Ruh halinin sebepsiz yere neşe ve üzüntü arasında gidip gelmesi
 • Sakarlık başlaması
 • Giderek artan sıklıkta ve şiddette başağrıları (özellikle sabahları ağrıyla uyanma ve devam etmesi)

Belirtilerin görülmesi %100 beyin tümörü demek değildir

Beyin tümörü hastalarında bu gibi belirtilerin bir veya birkaçı aynı anda görülebilir. Ancak bu belirtilerin olması kesinlikle beyin tümörü olduğuna işaret değildir.  Konunun uzmanı olan doktorlar dahi kafanın MR görüntüsü alınmadan kesinlikle beyin tümörü vardır diyemez. Bazen MR görüntüsü dahi tek başına tümör varlığının teşhis edilmesine yeterli olmayabilir.

Beyin tümörü az görülen bir hastalıktır

Beyin tümörü çok sık rastlanılan bir hastalık değildir. Beyin tümörleri 100 bin kişi içinde 11 kişide görülmektedir. Bu rakama iyi veya kötü huylu her tür tümör dahildir. Hastaların büyük kısmı 25 yaş üstüdür. 25 yaşın altında görülme sıklığı sadece 100 binde 3’tür.  Bunu şeker hastalığı ile karşılaştırmak gerekirse ülkemizde her 100 kişiden 13’ü şeker hastasıdır. Yani şeker hastası olma ihtimaliniz beyin tümörü olma ihtimalinizden 1000 kat daha fazladır.

İlk başvurmanız gereken Aile Hekimidir

Yukarıdaki belirtileri gördüğünüzde ilk olarak bir aile hekimine görünmeniz yerinde olur. Aile hekimi belirtilerin başka sebeplerden olmadığına kanaat getirirse (örn. başağrısı, migren veya tansiyondan kaynaklanmıyorsa) sizi tetkik için bir nöroloji uzmanına sevk edebilir.

Beyin tümörü tedavisi olan bir hastalıktır

“Siz de beyin tümörü var 6 ay ömrünüz kaldı” muhtemelen sadece eski filmlerde yer alan bir klişedir. Beyin tümörlerinin başta ameliyat ve ilaçlı tedavi olmak üzere pek çok tedavi şekli vardır. Beyin tümörüne yakalanan hastaların büyük bir kısmı tedavi ile birlikte normal yaşamlarına dönebilmektedir. İyi huylu veya düşük dereceli tümörlerde tümöre yönelik hiçbir tedavi olmaksızın dahi hastalar uzun yıllar sorunsuz yaşamaktadır.

Kafada şişlik

Beyin tümörleri kafada şişlikler oluşturmazlar. Bu tür şişlikler virüs enfeksiyonu veya cilt altında gelişen yağ toplanmaları sonucu oluşmaktadır.

 

KAYNAKLAR

American Cancer Society. Brain and Spinal Cord Tumors in Adults. June 20, 2011. 

National Cancer Institute. What You Need to Know About Brain Tumors. 

Cancer Research UK. Brain tumour symptoms

Brain, other CNS and intracranial tumours incidence statistics

Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması (TURDEP-II) 

 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *